مانند چراغ خسته خاموشم کرد

با درد ؛ غریبانه هم آغوشم کرد

ای عشق ! بگو:چگونه دلخوش باشم

وقتی که خدا نیز فراموشم کرد

                    احمد زارع

 

/ 0 نظر / 8 بازدید