بعد از من

هیچکس عشق تو را

شاعری نمی کند…

/ 5 نظر / 9 بازدید
وحید۵۳

بعد تو هیشکی برا مدوس داشتنی نیست

خودم

من که دریای خیالم بی شک مملو از یک رنگی است و پر از شیر صدف های صفاست بحر آزردگیم را دریاب کاش می فهمیدی

خودم

ممنون از حضورتون.... [گل]

عقیق

[قلب]خوب بود گلم چرا معلوم نمیکنی کدوم مال خودته؟

افسانه

likkkke